Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

SZKOLENIA

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Metody badania dynamiki cen nieruchomości dla potrzeb wyceny” prowadzone przez dr Ewelinę Nawrocką, które odbędzie się 18 marca 2022r. w godz. 9-17 na platformie clickmeeting.

Dr Ewelina Nawrocka jest autorką książki "Metody badania dynamiki cen nieruchomości w Polsce”, a także adiunktem Wydziału Zarządzania Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadząca posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 5412 i jest członkiem Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku oraz Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Fluktuacje na rynku nieruchomości i prawny wymóg uwzględniania dynamiki cen w wycenie nieruchomości.
2. Źródła informacji o dynamice cen nieruchomości w Polsce i ich ocena.
3. Badanie dynamiki cen nieruchomości w praktyce rzeczoznawcy majątkowego.
4. Metody badania dynamiki cen nieruchomości
a. Przedstawienie w przystępny sposób zidentyfikowanych metod (metoda parametryczna, analiza powtórnych sprzedaży, analiza regresji liniowej z jedną zmienną, metoda indeksowa oparta na średniej arytmetycznej, metoda indeksowa oparta na medianie cen, analiza regresji wielorakiej, metoda śledzenia ceny reprezentatywnej nieruchomości, metoda skorygowanych cen, metoda regresji powtórnych sprzedaży, metoda regresji hedonicznej ze zmiennymi zero-jedynkowymi czasowymi)
b. Sposób na ulepszenie metody najbardziej popularnej wśród rzeczoznawców majątkowych
c. Zaprezentowanie użycia wybranych metod badania dynamiki cen w praktyce - przykłady do wspólnego rozwiązywania
5. Ocena poszczególnych metod badania dynamiki cen i wskazanie wpływu ich
zastosowania na ostateczny wynik wyceny nieruchomości w podejściu
porównawczym.

Forma szkolenia: warsztaty – 8 h, spełniający wymogi §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 16.03.2022.

Karta zgłoszeniowa


Zapraszamy na szkolenie z panią Katarzyną Piechocką , które odbędzie się 25.11.2021r. "Prawo budowlane w pracy rzeczoznawcy majątkowego, studium przypadków samowoli budowlanej". W trakcie szkolenia uzyskacie Państwo odpowiedź na pytanie jak poradzić sobie z wyceną w sytuacji samowoli budowlanej.

Wierzymy, że ta problematyka spotka się z Waszym zainteresowaniem.

(8 godzin szkoleniowych w tym 4 godziny warsztatowe)

Prowadząca szkolenie p. Katarzyna Piechocka jest rzeczoznawcą majątkowym upr. nr 7435, od 2006r. inspektorem nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego, posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i sanitarne w pełnym zakresie, wykładowcą na studiach podyplomowych na specjalnościach "Zarządzanie nieruchomościami" oraz "Bezpieczeństwo i higiena pracy".

Zainteresowanych o wysłanie karty zgłoszeniowej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program szkolenia:

 • Omówienie przepisów prawa budowlanego z punktu widzenia rzeczoznawcy majątkowego, w tym omówienie najważniejszych zmian w prawie budowlanym obowiązujących od 19 września 2020r. – część wykładowa 4 godziny.
 • Praktyczne przykłady dotyczące samowoli budowlanej – część warsztatowa.
 • Praktyczne przykłady dotyczące samowolnej zmiany sposobu użytkowania – część warsztatowa.
 • Praktyczne przykłady dotyczące zmian istotnych i nieistotnych – część warsztatowa (4 godziny).
 • Obliczanie kar za samowole budowlane i doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem w aspekcie wyceny nieruchomości– część warsztatowa.

Czas trwania szkolenia od 9:00 do 16:00

Formularz zgłoszeniowy

ZAPRASZAMY


28-29.X.2021 odbędą się warsztaty online „Wycena nieruchomości komercyjnych – teoria i praktyka - PODSTAWY, które będą prowadzone przez dr hab. Dariusza Trojanowskiego prof. UG.

Warsztaty są dedykowane dla rzeczoznawców majątkowych rozpoczynających swoją praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości komercyjnych, praktykantów oraz innych adeptów wyceny nieruchomości ale zawsze wrócić do fundamentów podejścia dochodowego.

Koszt szkolenia dla Partnerów PIEM oraz członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych 360 zł, dla pozostałych chętnych 450 zł.
ZAPRASZAMY

Do pobrania


Serdecznie zapraszamy na organizowane przez PIEM w dniu 24.06.2021 warsztaty online o tematyce

Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw metodą zysków a wycena małego przedsiębiorstwa prowadzącego stacje paliw, prowadząca Mirosława Czaplińska MRICS PROGRAM WARSZTATÓW

Część 1. Detaliczny rynek handlu paliwami w Polsce (wielkość, struktura, uczestnicy rynku, rodzaje stacji paliw, modele funkcjonowania stacji paliw)

Część 2. Analiza potencjału handlowego
2.1. Ocena ogólnej atrakcyjności lokalizacyjnej
2.2. Potencjał lokalizacyjny sprzedaży paliw
2.3. Marża na sprzedaży paliw
2.4. Sprzedaż pozapaliwowa

Część 3. Kalkulacja wartości nieruchomości zabudowanej stacji paliw metodą zysków
3.1. Podstawy wyceny metodą zysków wg standardów polskich
3.2. Rachunek wyceny stacji paliw
3.3. Ustalenie udziału właściciela nieruchomości w dochodzie ze stacji paliw
3.4. Obliczenie stopy kapitalizacji lub stopy dyskontowej

Część 4. Stacja paliw jako małe przedsiębiorstwo
4.1. Przyjęcie standardu wartości oraz celu wyceny
4.2. Modelowanie przychodów, kosztów, rachunku wyników, bilansu i przepływów pieniężnych
4.3. Obliczenie WACC oraz wartości przedsiębiorstwa wg modelu FCFF
4.4. Różnice w wycenie nieruchomości zabudowanej stacją paliw i w wycenie małego przedsiębiorstwa prowadzącego stację paliw.

Do pobrania


Pomorski Instytut Ekspertyz Majątkowych zaprasza na jednodniowe szkolenie online zat. WYCENA NIERUCHOMOŚCI Z ZASTOSOWANIEM METODY POZOSTAŁOŚCIOWEJ w dniu 16.04.2021 (piątek) od godziny 9:30 do godziny 14:30 (6 godzin lekcyjnych 3 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego) prowadzone przez Małgorzatę Kosińską oraz Ewę Nowak.

Plan szkolenia i zakres tematyczny odejmuje:

1. Uwarunkowania prawne stosowania metody pozostałościowej
2. Definicja wartości rynkowej
3. Nota interpretacyjna
4. Procedura wyceny - model pracy
5. Źródła danych do wyceny
6. Ryzyka występujące przy stosowaniu metody pozostałościowej i ich ocena
7. Przykład obliczeniowy.
8. Dyskusja

Koszt szkolenia 120 zł dla partnerów PIEM, członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych i praktykantów, 150 zł dla innych rzeczoznawców majątkowych i zainteresowanych osób.
Zgłoszenia i płatność należy przesyłać na adres PIEM: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wykładowcy:

mgr inż Małgorzata Kosińska - rzeczoznawca majątkowy, pełni funkcję Prezesa organizacji REIT Polska zrzeszającej firmy i specjalistów z zakresu nieruchomości. Misją oraz podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie – przy wykorzystaniu w jak najlepszej wierze wiedzy i doświadczenia jego członków– wszelkich działań prowadzących do stworzenia ram prawnych dla podmiotów działających w formule REIT, a także popularyzacji tego typu rozwiązań wśród polskich obywateli i instytucji. Obecnie prowadzi również pracę jako niezależny konsultant dla czołowych firm związanych z rynkiem nieruchomości. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowiskach zarządczych, w branży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, w międzynarodowych oraz polskich firmach, do których należą Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A Pirelli Pekao Real Estate, BPH TFI, BZWBK, DTC, Knight Frank, PwC. W firmach tych pełniła różne funkcje managerskie , w tym m.in. funkcję Prezesa Zarządu. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej uczestniczyła w wielu różnych projektach dotyczących nieruchomości komercyjnych oraz w prowadzeniu inwestycji na rynku mieszkaniowym. Prowadziła projekty w których odpowiedzialna była za porządkowanie wybranych aktywów i ich restrukturyzację, procesy inwestycyjne oraz due dilligence. Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych SGH i Sheffield Hallam University.

Ewa Nowak – pracuje Polish Properties od 2004r., jest członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS) oraz rzeczoznawcą majątkowym (numer uprawnień 4639). W 2003 roku ukończyła studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na specjalności Ekonomika Nieruchomości i Inwestycji, a w roku 2006 ukończyła studia magisterskie z zakresu Wyceny i Zarządzania na Sheffield Hallam University w Wielkiej Brytanii. Ewa jest także absolwentką Podyplomowych Studiów z zakresu szacowania nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Ewa posiada także certyfikat Recognised European Valuer. Jest także wpisana na listę rzeczoznawców sporządzających wyceny dla sektora bankowego, prowadzoną przez Związek Banków Polskich. Przed rozpoczęciem pracy w firmie Polish Properties w 2004, Ewa pracowała jako analityk rynku nieruchomości w firmie King Sturge.

Do pobrania:


Zapraszamy na unikalne warsztaty online “NARZĘDZIA GIS W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI” które zostaną poprowadzone przez rzeczoznawcę majątkowego dr Radosława Gaca w dniach 18-19.02.2021r.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy nabędą umiejętności wykorzystania rozproszonych danych o nieruchomościach, metod identyfikacji nieruchomości w przestrzenni, pozyskiwania oraz przetwarzania i wizualizacji danych o nieruchomościach.

Szczegóły szkolenia zamieszczone zostały w programie przygotowanym przez prowadzącego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.02.2021r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:


Serdecznie zapraszamy na 2 dniowe szkolenie warsztatowe (8 punktów warsztatowych) nt. “Metoda inwestycyjna w wycenie nieruchomości komercyjnych” prowadzone przez dr Piotra Cegielskiego w dniach 27-28.11.2020r w Gdańsku w hotelu Scandic ul. Podwale Grodzkie 9.

Szkolenie uwzględnia tematykę wpływu COVID-19 na aktualny stan rynku nieruchomości komercyjnych, w tym w szczególności na poziom stóp dyskontowych.

Szkolenie będzie zawierać następujące bloki tematyczne:

1. Podstawy matematyki finansowej – wartość bieżąca i wartość przyszła. Zagadnienie dochodu i ryzyka.
2. Stopa dyskontowa i stopa kapitalizacji prostej. Modelowanie i dyskontowanie przepływów pieniężnych.
3. Źródła danych o rynku nieruchomości. Wybrane ilościowe metody analizy danych rynkowych.
4. Metody analizy przychodów z wynajmu, kosztów i wydatków operacyjnych oraz nakładów kapitałowych.
5. Zasady analizy obowiązujących na nieruchomości umów najmu. Wyznaczanie stawki czynszu najmu.
6. Prognozowanie stopnia wykorzystania nieruchomości. Wyznaczanie dochodów operacyjnych brutto.
7. Prognozowanie kosztów i wydatków operacyjnych. Wyznaczanie dochodu operacyjnego netto.
8. Analiza ryzyka systematycznego i specyficznego. Wyznaczanie stopy dyskontowej i stopy kapitalizacji.
9. Zagadnienie długości okresu szczegółowej prognozy. Szacowanie wartości rezydualnej nieruchomości.
10. Analiza ryzyka modelu oraz ocena wrażliwości i wiarygodności oszacowanej wartości rynkowej.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na nas adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zarząd PIEM


Zapraszamy na dwudniowe zajęcia warsztatowe "Pomiar cech nieruchomości i obliczanie wag cech rynkowych w podejściu porównawczym przy wykorzystaniu pakietu rg_wagi"  prowadzone przez p. dr. Radosława Gaca (rzeczoznawca majątkowy, autor wielu publikacji naukowych), które odbędzie się w dniu 24-25.11.2020r (wtorek-środa) w Gdańsku w hotelu Scandic.

Szkolenie w szczególności dedykowane jest dla rzeczoznawców majątkowych, których wykorzystują lub planują wykorzystywać w operatach wyznaczane empirycznie wagi cech rynkowych. Podczas szkolenia uczestnik otrzymuje licencjonowany program do liczenia wag - pakiet Excel rg_wagi

Szkolenie będzie trwało 16 godzin lekcyjnych.

 • Koszt uczestnictwa dla rzeczoznawców majątkowych współpracujących w PIEM 650 zł,
 • praktykanci 700 zł
 • rzeczoznawcy niewspółpracujący z PIEM i inne osoby z zewnątrz 800 zł.

Koszt obejmuje materiały wykładowe w tym pakiet Excel rg_wagi, obiad oraz przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem.

Konieczne jest korzystanie podczas zajęć z własnych komputerów z zainstalowanym excelem wersja co najmniej 97.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Liczba miejsc ograniczona

ZAPRASZAMY!

POBIERZ Formularz zgłoszeniowy.


Zapraszamy na dwudniowe zajęcia warsztatowe  "METODY ILOŚCIOWE ANALIZY DANYCH I WYCENA W PODEJŚCIU PORÓWNAWCZYM" uwzględniające tematykę wpływu COVID-19 na aktualny stan rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz zagadnienia aktualizacji cen na datę wyceny, prowadzone przez p. dr. Piotra Cegielskiego (PhD, MSc, MBA, MAI, MRICS), które odbędzie się w dniach 23-24.10.2020r (piątek-sobota) w Gdańsku hotelu Scandic.

Zajęcia umożliwiają uzyskanie 8 pkt za udział w warsztatach

Bloki tematyczne:

 1. Metodyczne podstawy analizy i modelowania zależności rynkowych.
 2. Wybrane zagadnienia z zakresu statystyki i ekonometrii.
 3. Modelowanie wpływu cech o charakterze ilościowym na poziom i zróżnicowanie cen.
 4. Modelowanie wpływu cech o charakterze jakościowym na poziom i zróżnicowanie cen.
 5. Zasady analizy szeregów czasowych i modelowanie dynamiki cen nieruchomości (funkcja trendu).
 6. Wycena nieruchomości lokalowej metodą porównywania nieruchomości parami.
 7. Wycena nieruchomości lokalowej metodą analizy statystycznej rynku (regresja wieloraka).
 8. Analiza ryzyka modelu oraz ocena wrażliwości i wiarygodności oszacowanej wartości rynkowej.

Szkolenie będzie trwało 16 godzin lekcyjnych.

 • Koszt uczestnictwa dla rzeczoznawców majątkowych współpracujących w PIEM 750 zł,
 • praktykanci 800 zł
 • rzeczoznawcy niewspółpracujący z PIEM i inne osoby z zewnątrz 950 zł.

Koszt obejmuje materiały wykładowe, obiad oraz przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem. Konieczne jest korzystanie podczas zajęć z własnych komputerów.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. ZAPRASZAMY!

POBIERZ Formularz zgłoszeniowy.


SZKOLENIE POPOŁUDNIOWE

Uprzejmie informuję, że w dniu 13.02.2020 w godzinach od 16:00 – 19:15 w Gdyni Hotel Baltic ul. Starodworcowa 1c odbędzie się szkolenie prowadzone przez naszego kolegę Mieszko Bartz "Szacowanie wartości szkód związanych z objęciem nieruchomości strefą B obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku". Udział w szkoleniu pozwala uzyskać 2 punkty w ramach doskonalenia zawodowego.

Koszt uczestnictwa dla osób współpracujących z PIEM 50 zł. Koszt uczestnictwa dla innych rzeczoznawców majątkowych 120 zł, dla praktykantów 80 zł. Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy wysyłać na adres naszego biura Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serwis kawowy jest odpłatny indywidualnie podczas szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Zapraszamy na szkolenie "Praktyczne zastosowanie podejścia porównawczego" - prowadzone przez p. Mirosława Chumek (rzeczoznawca majątkowy, matematyk, współautor NI wycena nieruchomości w podejściu porównawczym), które odbędzie się w dniu 27.11.2019r (środa) w Gdańsku hotelu Scandic.

Szkolenie będzie trwało 8 godzin lekcyjnych.

 • Koszt uczestnictwa dla rzeczoznawców majątkowych współpracujących w PIEM 250 zł,
 • praktykanci 280 zł
 • rzeczoznawcy niewspółpracujący z PIEM i inne osoby z zewnątrz 350 zł.

Koszt obejmuje materiały wykładowe, obiad oraz przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. ZAPRASZAMY!

Pobierz: "Karta zgłoszeniowa na szkolenie 27.11.2019"

Zapraszamy do kontaktu

ul. Wąsowicza 9a
81-230 Gdynia

NIP: 5862303043

+48 607 311 128
office@piem.com.pl